This is an example of a HTML caption with a link.
快報:公務人員五大核心價值-廉正、忠誠、專業、效能、關懷。公務人員保障暨培訓委員會提醒您
:::

公告 人事室 - 人事會計公告 | 2017-01-12 | 人氣:145

依據澎湖縣政府106年1月9日府教社字第1060900129號函辦理。

本校符合推薦資格或有意推薦者請至遲於3月20日前提出,以利彙辦。詳情請參閱附件。

  • 1) 376569601X0000000_106D001330_106D2000555-01.doc
  • 2) 376569601X0000000_106D001330_106D2000556-01.doc
  • 3) 376569601X0000000_106D001330_106D2000557-01.doc